ရွှေမန်းလေးအတွက် CIS 2 Supermarket

Our Stores

MDY address :

No(413/3), 35 st, Between 62 x63 St, Maharmyaing 2, Maharaungmyay Tsp; Mandalay.

TGI Address :

No(197), Yay Htwet Oo Road, Kan Shaee Quarter, Taunggyi , Myanmar.